Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

  KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  4 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu...

 • Informacja o naborze wniosków dla osób po 29 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje o naborze wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" współfinansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja...

 • Składanie oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia: 1.ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba...

 • Informacja o naborze wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje o naborze wniosków na następujące formy: staże – na okres 6 miesięcy, z wymaganą efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu umowy -  100%; prace interwencyjne – refundacja przez 6 kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej – 830...

 • Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f)

  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 150g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1065 ze zm.) od 01.01.2018 roku urząd nie będzie zawierał umów na podstawie art. 150 f ustawy dla skierowanych bezrobotnych do...

Wyświetlanie 271 - 275 z 276 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.

e-mail: loto@praca.gov.pl
centrala: (44) 724-60-79; (44) 724-68-64; (44) 724-62-82
fax: (44) 724-26-75

NIP: 773-102-79-80   REGON: 590746283

 

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30


Godziny przyjmowania klientów:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 15:00

 

Rachunki bankowe Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
(obsługiwane przez Getin Noble Bank S.A.):
 

- obsługa środków z Funduszu Pracy (rachunek podstawowy)
 88 1560 0013 2000 1800 0000 0006;

- rachunek świadczeń osób bezrobotnych (rachunek pomocniczy)
18 1560 0013 2000 1800 0000 0005;

- wpłaty na rachunek dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców
i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
72 1560 0013 2000 1800 0000 0003.

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę