Realizowane projekty z Funduszy Europejskich - Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim


Projekty realizowane z Funduszy Europejskich w 2018 roku

Poddziałanie 1.1.1 - projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)

  PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie:       1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Działanie VIII.1 Projekt Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa:      VIII. Zatrudnienie Działanie:                 VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku  życia              ...

Poddziałanie 1.1.2 - projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę